ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ พลึกรุ่งโรจน์ ประเภทประชาชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์กิจกรมมและโครงการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ปฏิบัติงานของเดือนธันวาคม 2564ครั้งนี้ได้ร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าหนองปลาดุก มีการตัดหญ้าปลูกต้นไม้ทำความสะอาดบริเวณวัดเพื่อพัฒนาส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

และได้เข้าร่วมทำกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตราฐานผลิตภัณฑ์ในชุมชนโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ในชุมชน(มพช)

เป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดและรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์เช่น การนำตะไคร้มาทำสเปรย์หอมไล่ยุง การนำเอาสมุนไพรในท้องถิ่นมา ทำลูกประคบเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกิจกรรมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการส่งเสริมอาชีพในชุมชนทักษะการทำการตลาดเป็นการให้ความรู้และเพิ่มทักษะการทำการตลาดออนไลน์

อื่นๆ

เมนู