1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.)

ดิฉันนางสาวกนกอร สาระพันธ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ในเดือนธันวาคมนี้ได้ทำการประชุมในการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) เป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำสเปรย์ไล่ยุงจากสมุนไพร ตะไคร้หอม  การทำลูกประคบ โดยใช้สมุนไพรในชุมชน

วัสดุอุปกรณ์ สเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้หอม 

1. ชุดเตาแก๊ส
2. หม้อขนาดกลาง
3. ขั้นขนาดเล็ก
4. ขันขนาดกลาง
5. กะละมังสแตนเลส
6. ตะไคร้หอม มะกูด ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม
7. เขียง มีด และถาด สำหรับใส่วัตถุดิบ

ขั้นตอนการทำ

– นำตะไคร้หอมหั่นเป็นชิ้นเล็ก ประมาณ 200 กรัม

– นำมะกรูดหั่นเป็นชิ้นเล็ก ประมาณ 50 กรัม

– ตะไคร้หอม และผิวมะกรูดที่หั่นเตรียมไว้ลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้ เติมน้ำให้ท่วมสมุนไพร ใส่ถ้วยลงในข้างในภาชนะ และใช้ผ้าขาวพันรอบภาชนะเพื่อไม่ให้มีไอออกมารอบนอกภาชนะ นำน้ำใส่ถ้วยไว้ข้างบนภาชนะที่จะเอาไปต้มอีกที่หนึ่ง แล้วนำไปต้มใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นเราจะได้น้ำมันหอมระเหยของตะไคร้หอม

– จากนั้นน้ำมันหอมระเหยเย็นแล้วเราก็ใส่ยูคาลิปตัส ลงไป ผสมให้เข้ากันแล้วบรรจุลงในผลิตภัณฑ์ที่เราเตรียมไว้

วิธีการทำลูกประคบ

– ไพล ขมิ้นชัน ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ตากแห้งมาตำให้ละเอียดตามปริมาณที่กำหนด

– ใบมะขาม ส้มป่อย มาผสมกับส่วนผสมในข้อ 1 แล้วใส่เกลือ การบรู พิมเสน ผสมให้เข้ากัน

– แบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็นส่วนๆ ใส่ในผ้าที่ได้เตรียมไว้ แล้วใช้เชือกที่เตรียมไว้มัดให้แน่น

วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ชาวบ้านในชุมชนนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำผลิตภัณฑ์มาเพิ่มมูลค่าได้ และมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิต นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เเละพัฒนาเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชน และพัฒนาสูตรและความเป็นเอกลักษณ์ของชุมเพื่อต่อยอดการจำหน่ายในอนาคตได้

อื่นๆ

เมนู