ข้าพเจ้า นายมานพ จุลทะกอง ประเภทประชาชน ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมเดือนธันวาคม ข้าพเจ้าและทีม U2T ได้จัดกิจกรรมปรับปรุง และบรูณาบริเวณเจดีย์วัดป่าหนองปลาดุกต่อจากเดือนพฤศจิกายน โดยทำการปรับพื้นดินและปูหญ้าเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือ หลังจากนั้นได้ทำการทาสีบริเวณรอบๆ พระพุทธรูป

ในด้านการจัดโครงการ ได้จัดโครงการสมุนไพรลูกประคบและสเปรย์หอมไล่ยุง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างรายได้ เพื่อหนุนเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ณ องการบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

และได้ทำการสำรวจป่าและเส้นทาง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

อื่นๆ

เมนู