ข้าพเจ้านางสาวภัทรา สีใสยา ประเภทบัณฑิตจบใหม่(กพร.) รับผิดชอบพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ในเดือนธันวาคมข้าพเจ้านางสาวภัทรา สีใสยาและทีมงานได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดโครงการ และข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานชุมชน (มผช.) โดยมีวัตถุประสงค์คือต้องการให้ชาวบ้านในชุมชนนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำผลิตภัณฑ์มาเพิ่มมูลค่าได้ และมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิต และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งกิจกรรมในวันนั้นมีการสาธิตการทำสเปย์ตะไคร้หอมไล่ยุงและการทำลูกประคบโดยใช้สมุนไพรในชุมชน ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการทำและวัสดุอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

วัสดุอุปกรณ์ สเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้หอม

1. ชุดเตาแก๊ส
2. หม้อขนาดกลาง
3. ขั้นขนาดเล็ก
4. ขันขนาดกลาง
5. กะละมังสแตนเลส
6. ตะไคร้หอม มะกูด ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม
7. เขียง มีด และถาด สำหรับใส่วัตถุดิบ

ขั้นตอนการทำ

– นำตะไคร้หอมหั่นเป็นชิ้นเล็ก ประมาณ 200 กรัม

– นำมะกรูดหั่นเป็นชิ้นเล็ก ประมาณ 50 กรัม

– ตะไคร้หอม และผิวมะกรูดที่หั่นเตรียมไว้ลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้ เติมน้ำให้ท่วมสมุนไพร ใส่ถ้วยลงในข้างในภาชนะ และใช้ผ้าขาวพันรอบภาชนะเพื่อไม่ให้มีไอออกมารอบนอกภาชนะ นำน้ำใส่ถ้วยไว้ข้างบนภาชนะที่จะเอาไปต้มอีกที่หนึ่ง แล้วนำไปต้มใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นเราจะได้น้ำมันหอมระเหยของตะไคร้หอม

– จากนั้นน้ำมันหอมระเหยเย็นแล้วเราก็ใส่ยูคาลิปตัส ลงไป ผสมให้เข้ากันแล้วบรรจุลงในผลิตภัณฑ์ที่เราเตรียมไว้

วิธีการทำลูกประคบ

– ไพล ขมิ้นชัน ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ตากแห้งมาตำให้ละเอียดตามปริมาณที่กำหนด

– ใบมะขาม ส้มป่อย มาผสมกับส่วนผสมในข้อ 1 แล้วใส่เกลือ การบรู พิมเสน ผสมให้เข้ากัน

– แบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็นส่วนๆ ใส่ในผ้าที่ได้เตรียมไว้ แล้วใช้เชือกที่เตรียมไว้มัดให้แน่น
นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ร่วมกิจกรรมกับสมาชิกในทีมในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าหนองปลาดุก และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านหนองแต้ซึ่งสมาชิกในทีมได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาเป็นอย่างดีส่งผลให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้วางแผนเอาไว้. 

อื่นๆ

เมนู