1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04-การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน​ ตำบลโนนขวาง​ อำเภอบ้านด่าน​ ประจำเดือนธันวาคม​ 2564

NS04-การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน​ ตำบลโนนขวาง​ อำเภอบ้านด่าน​ ประจำเดือนธันวาคม​ 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ (คณะพยาบาลศาสตร์)

ข้าพเจ้านางสาวพิทยาภรณ์ น้อยพรม ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษาจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ​ )

ข้าพเจ้าและทีมงาน​ U2T​ ได้มีการวางแผนและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนที่แล้ว​ ในเดือนนี้​ ทางทีมงานเราได้อบรมและจัดโครงการ​หลายโครงการ โดยมีการประชุมและวางแผนงานกับคณะอาจารย์ ซึ่งได้มีการอบรมโครงการต่างๆในเดือนธันวาคม​ ดังนี้

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

การทำสเปรย์ไล่ยุงและการทำลูกประคบจากสมุนไพรในชุมชนใกล้บ้าน​ โดยมีการจัดอบรมเพื่อสาธิตในการทำ​สมุนไพร และให้ความรู้กับชาวบ้าน​ โดยวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ เพื่อให้คนในชุมชนได้เข้าใจและรู้วิธีในการทำสมุนไพร​ใช้เองในครัวเรือน​

  • โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่ม ในการเพิ่มศักยภาพอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาด

ท้ายนี้ การจัดโครงการอบรมในเดือนธันวาคมนี้​ ชาวบ้าน​ในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี​มาก ขอบคุณคณาอาจารย์คณะพยาบาล​ ที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษา​เป็นอย่างดี​ จึงมีงานออกมาประสบความสำเร็จ​ลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู