ดิฉันนางสาวธนารินทร์ แจ้สูงเนิน ประเภทนักศึกษา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ในเดือนธันวาคมนี้ได้ทำการประชุมในการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดิฉันได้รับมอบหมายในการจัดทำโครงการกิจกรรมการสร้างรายได้เพื่อหนุนเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  และโครงการกิจกรรมการสร้างรายได้เพื่อหนุนเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ(การใช้เทคโนโลยีในการสร้างรายได้)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แหล่งที่สร้างรายได้ ขายสินค้าโอทอป สถานประกอบการ นำเสนอสินค้าให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาด เพื่อบอกเทคนิค วิธีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างรายได้ การนำเสนอสินค้าให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาดออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 และ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู