1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยากำจัดศัตรูพืช/การทำปุ๋ยอินทรีย์ ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

NS04 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยากำจัดศัตรูพืช/การทำปุ๋ยอินทรีย์ ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวภัทรา สีใสยา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลโนนขวาง  อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปัจจุบันในครัวเรือนและร้านอาหารมักมีเศษอาหารเหลือทิ้งจากการบริโภคและจำหน่ายมากมายในแต่ละวันวิธีการกำจัดของคนส่วนใหญ่คือ การนำมาเก็บรวมรวมใส่ถุงและรอรถจากเทศบาลมาเก็บ บ้างก็มาเก็บทุกวัน บ้างมาแค่สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ปริมาณขยะจึงเพิ่มเติมสะสมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะถ้าจัดการเก็บไม่เรียบร้อย ยิ่งทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่รำคาญใจ สุดท้ายก็ส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นถึงปัญหาของชุมชนจึงได้มีการจัดทำโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยากำจัดศัตรูพืช/การทำปุ๋ยอินทรีย์ ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 ที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์

   ปุ๋ยอินทรีย์ที่สลายตัวได้ที่ดีแล้ว เป็นวัสดุที่ค่อนข้างทนทานต่อการย่อยสลายพอสมควร ดังนั้น เมื่อใส่ลงไปในดิน ปุ๋ยอินทรีย์ จึงสลายตัวได้ช้า ไม่รวดเร็ว เหมือนกับการไถกลบเศษพืชโดยตรง ซึ่งก็นับว่าเป็นลักษณะที่ดีอย่างหนึ่งของปุ๋ยอินทรีย์ เพราะทำให้ปุ๋ยอินทรีย์สามารถปรับปรุงดินให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อ การเจริญเติบโตของพืชได้เป็นระยะเวลานานๆ ปุ๋ยอินทรีย์บางส่วนจะคงทนอยู่ในดินได้นานเป็นปี แต่ก็มีบางส่วนที่ ถูกย่อยสลายไป ในการย่อยสลายนี้จะมีแร่ธาตุอาหารพืชถูกปลดปล่อยออกมาจากปุ๋ยอินทรีย์ให้พืชได้ไช้อยู่เรื่อยๆ แม้ว่าจะเป็นปริมาณที่ไม่มากนัก แต่ก็ถูกปลดปล่อย ออกมาตลอดเวลาและสม่ำเสมอ

    จากการอบรมครั้งนี้ทางผู้ปฏิบัติงานได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการทำเกษตรแบบไม่ใช่สารเคมีให้กับชาวบ้านในตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก โดยในการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้มีการสาธิตวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่ทุกคนในชุมชนสามารถทำได้อย่างง่าย โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายจากชุมชน และมีอยู่ในบ้านของตัวเอง เช่น เศษอาหาร เปลือกผักผลไม้ ใบไม้แห้ง ก็สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ แต่ในครั้งนี้ได้มีการสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์จากหน่อกล้วยซึ่งหาได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ส่วนผสมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากหน่อกล้วย

  1. หน่อกล้วย เอาพร้อมราก เง้า ของหน่อกล้วย สูงไม่เกิน 1 เมตร 3 กิโลกรัม
  2. กากน้้าตาล 1 กิโลกรัม
  3. น้ำ 5 ลิตร
  4. นมเปรียวยาคูลท์ ใช้ 1ขวด

นำหน่อกล้วยที่ได้มาหั่นเป็นแว่นบางๆ หรือบดให้ละเอียด จ้านวน 3 กิโลกรัม นำมาคลุกกับกากน้้าตาล จำนวน 1 กิโลกรัม แล้วคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากัน นำใส่ถัง หมักไว้ 7 วัน คนทุกวันเช้า – เย็น พอถึง 7 วัน นำมาคั้นเอาแต่น้้ามาใช้ ใส่ถังปิดฝาให้สนิท-เก็บได้นาน

ดังนั้นการทำปุ๋ยอินทรีย์จึงเป็นทางเลือกทางหนึ่ง เนื่องจากสามารถช่วยลดต้นทุนจากการซื้อสารเคมีทำให้เกษตรกรในชุมชนผลิตพืชผัก พืชไร่ปลอดภัยไร้สารพิษตกค้าง อีกทั้งยังเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้หรือวัสดุที่ทิ้งแล้วสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ครัวเรือนและชุมชนได้ ยังเป็นการพัฒนาการเกษตรให้ยั่งยืนอีกด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู