1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04 การปฎิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2564 การพัฒนาแลพออกแบบลายผ้าไหม ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS04 การปฎิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2564 การพัฒนาแลพออกแบบลายผ้าไหม ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ กึงรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนกันยายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่กับทีมงานเพื่อให้ความรู้แก่คนในชุมชนในหมู่บ้านปอแดงมีกลุ่มทอผ้า กลุ่มสตรี ที่ยังคงมีการทอผ้า ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม ผ้าด้าย แต่ยังคงขาดความรู้ในการพัฒนาลายผ้าใหม่ๆ การถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลัง และการขายสินค้า ทึมงานจึงเข้าไปช่วยจัดการชี้แนะแนวทางที่จะช่วยให้กลุ่มสตรีทอผ้าได้มีความคิดใหม่ๆที่จะสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองเพิ่มเพิ่มมูลค่าให้แค่สินค้า

ในช่วงเช้าเป็นการอบรมออกแบบลายผ้าไหม ซึ่งลายที่หยิบเลือกมาเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านคือต้นปอแดง ซึ่งเป็นต้นไม้เก่าแก่ประจำหมู่บ้าน โดยกลุ่มกลุ่มสตรีทอผ้าได้ช่วยกันเสนอความคิดและออกแบบลายผ้าไหมรวมกันกว่า 50 แบบ ช่วงบ่ายมีการจัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์เพื่อเป็นอีกช่องทางในการขายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ ถึงแม้ว่าการขายออนไลน์ทางชุมชนจะยังไม่เข้าใจในส่วนนี้มากนักแต่ทางทีมผู้ปฎิบัติงานก็จะยังคงติดตามและดูแลการพัฒนาลายผ้าในชุมชนจ่นกว่าจะสิ้นสุดการปฎิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู