1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04 การปฏิบัติงานการทำการเกษตรอินทรีย์ประจำเดือนกรกฏาคม ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS04 การปฏิบัติงานการทำการเกษตรอินทรีย์ประจำเดือนกรกฏาคม ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ กึงรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนกรกฎาคม 2564 ทางกลุ่มได้เสนอโครงการเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ผมและทีมงานได้ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจพบว่า การปลูกผักแบบปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในตำบลโนนขวางจากการสำรวจ พบว่าคนในชุมชนมีพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งทำกินของคนในชุมชนเป็นหลักแต่ชาวบ้านยังต้องซื้อปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ในการกำจัดวัชพืชทำให้การลงทุนสูงและทำให้ชาวบ้านมีรายได้ที่น้อยลง และยังมีผลตามมาคือปัญหาด้านสุขภาพของผู้บริโภค และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และคนที่ทำเกษตรแบบอินทรีย์มีจำนวนไม่มากหากคิดเป็นเปอร์เซนต์ของประชากรในชุมชน นอกจากลงพื้นที่กับทีมงานแล้ว

ผมยังรับหน้าที่ตัดต่อคลิปของกลุ่มประจำเดือนกรกฏาคมเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ไปพบเจอมาเผยแพร่ให้ผู้คนได้รับชมเพื่อจะได้เห็นการพัฒนาไปทีละขั้นของคุณภาพชีวิตคนในชุมชนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู