ข้าพเจ้านางสาวภัทรา สีใสยา ผู้รับจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเภท กพร.

ในเดือนมิถุนายนข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีการรณรงค์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 ให้กับชาวตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้พวกเราได้แบ่งเป็น2ช่วง ในช่วงเช้าจะเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโควิด-19 และให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน และในช่วงบ่ายเป็นการเดินรณรงค์ตามหมู่บ้าน ได้แก่หมู่บ้านดงกระทิง และหมู่บ้านหนองนา

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พบว่าชาวบ้านได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วบางส่วนและมีอีกบางส่วนยังคงกังวลในเรื่องของผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีน พวกเราจึงได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการรับวัคซีน และพบว่าชาวบ้านได้มีความเข้าใจมากขึ้นและจะให้ความร่วมมือในการที่จะรับวัคซีนมากขึ้นและในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู