การดำเนินงานของ ข้าพเจ้า นางวนิดา ปาโนรัมย์ประเภทประชาชน ระหว่างเดือนมิถุนายน2564 ในเดือนนี้อาจารย์ประจำโครงการ ได้มอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อทำการประสานงานกับทาง(รพ.สต.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกระทิงและบ้านหนองนา และทางผู้นำชุมชนทั้ง9 หมู่บ้าน ในตำบลโนนขวาง เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ Covid – 19 ให้กับผู้นำชุมชุน และอสม.ในตำบลโนนขวางทั้ง9 หมู่บ้าน

ในการจัดอบรมในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกระทิงและบ้านหนองนา ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึง อสม. ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะได้เล็งถึงเห็นความสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid – 19 เป็นอย่างมาก จึงได้มีการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน และผอ. รพ.สต.บ้านหนองนา  มาเปิดงานและให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในครั้งนี้อาจารย์ประจำโครงการ คณะพยาบาลศาสตร์ ท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการรับมือเกี่ยวกับโรคระบาด Covid – 19 และการปฏิบัติตนในสถานการณ์โรคระบาด ได้แก่

  • ให้สวมใส่แมส เมื่อออกนอกบ้าน ไปตลาด หรือห้างร้าน หรือสถานที่มีผู้คนแออัด
  • ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ เมื่อมีการสัมผัสสิ่งของต่างๆ
  • เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
  • หากคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องทำการกักตัว 14 วัน และแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ประจำหมู่บ้านให้รับทราบ

จากนั้นช่วงบ่ายก็จะเป็นการเดินรณรงค์เคาะประตูบ้านเพื่อที่จะเชิญชวนให้คนในชุมชน เห็นถึงความสำคัญในการรับวัคซีนป้องกันโรค Covid – 19 โดยผู้จ้างงานได้เชิญชวนให้ชาวบ้านเห็นถึงความสำคัญในการรับวัคซีน ว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด โดยได้ทำการลงทะเบียนให้กับประชาชนที่สนใจ หรือยังไม่ได้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนผ่านช่องทางออนไลน์ BURIRAM IC และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน ก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน และหลังฉีดวัคซีน โดยก่อนเข้ารับต้องงดออกกำลังกายหนักๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ ทำใจให้สบาย งดเครื่องดื่ม ชา กาแฟ น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และควรดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู