ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ กึงรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายแอดมิน ได้ทำการนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจมากรอกลงบนเว็บส่วนกลาง ข้อมูลที่นำมากรอกลงบนเว็บเป็นข้อมูลจากแบบฟอร์มตามที่สมาชิกในทีมได้ลงพื้นที่สำรวจมา

อื่นๆ

เมนู