1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04-การวิเคราะห์ข้อมูลและการเตรียมการนำเสนอเพื่อพัฒนา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS04-การวิเคราะห์ข้อมูลและการเตรียมการนำเสนอเพื่อพัฒนา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวภัทรา สีใสยา ผู้รับจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเภท กพร.

การปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคมนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้การประชุมและวางแผนการทำงานส่วนมากไปในรูปแบบออนไลน์ ทีมผู้จ้างงานได้ประชุมและวางแผนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่
1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด
2. แหล่งท่องเที่ยว
3. ที่พัก/โรงแรม
4. ร้านอาหารในท้องถิ่น
5. อาหารอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
6. เกษตรกรในท้องถิ่น
7. พืชในท้องถิ่น
8. สัตว์ในท้องถิ่น
9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น
จากการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าในแต่ละหมู่บ้านในตำบลโนนขวางมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นการจักรสานต่างๆ เพื่อเป็นรายได้เสริม การทอผ้าไหมและการทำผ้าซิ่นตีนแดง และชาวบ้านส่วนใหญ่ใน ตำบลโนนขวางประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกอ้อย ปลูกยางพารา ทำนา ส่วนสัตว์ในท้องถิ่น ได้แก่ วัว ควาย เป็ด ไก่ เป็นต้น

ในเดือนพฤษภาคมนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้เตรียมตัวนำเสนองานและประชุมในส่วนของการที่จะพัฒนาตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป.

อื่นๆ

เมนู