ข้าพเจ้านายปิยราช  บุตรดี ในนามนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การทำงานในช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก จึงต้องทำงานอย่างระมัดระวังมาก

ปัญหาโรคระบาด

ปัจจุบันสามารถใช้กับมะเร็งบางชนิดมาลาเรียโรคระบบประสาทเช่นพาร์คินสันสำหรับ COVID-19 LSHTM มีการตั้งสมมติฐานว่า COVID-19 เป็นโรคทางเดินหายใจดังนั้นจึงต้องมีกลิ่นเฉพาะของตัวเองเมื่ออยู่ในอากาศ และผิวหนังของผู้ติดเชื้อนี้จะใช้ความสามารถในการดมกลิ่นและแยกแยะกลิ่นของสุนัขเพื่อตรวจสอบและคัดกรอง   บทความถัดไป >> 

“ โรคโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 (COVID-Nineteen)” เป็นโรคอุบัติใหม่ มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ระบาดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้แต่องค์การอนามัยโลก (WHO) ก็ประกาศให้ COVID-19 เป็นโรค “ระบาด” ทั่วโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ WHO รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกว่ามีผู้เสียชีวิต 3,517,345 รายและ 243,401 ราย *   อันตรายของ COVID-19 คือความเสียหายต่อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะอวัยวะที่สำคัญเช่น “ปอด” ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาช้าเกินไปมีโอกาสเสียชีวิต นอกจากนี้ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปีและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือโรคประจำตัวยังถูกจัดให้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดโควิด -19 อาการจะรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่า ประชากรทั่วไป.

ได้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมตัวจัดประชาคมขึ้น

แต่เกิดการระบาดของโควิด-19 จึงได้ทำการวางแผนให้เข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้การจัดประชาคมไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19 โควิด-19 ส่งผลต่อผู้คนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และหายจากโรคได้เองโดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล  วิดิโอการลงพื้นที่

 

อื่นๆ

เมนู