ข้าพเจ้านางสุนีย์ โรชัต ผู้ถูกจ้างงานประเภทประชาชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

    ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบที่4 ในขณะนี้ยังคงรุนแรงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ สภาพจิตใจ สภาพเศรษฐกิจของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ สถานประกอบการหลายฯแห่งต้องปิดทำการ มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้แรงงานเดินทางกลับภูมิลำเนา ทำให้การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยากต่อการควบคุม จึงต้องมีการจัดเตรียมสถานที่กักตัวเพื่อรองรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและในการกักตัวจึงจำเป็นต้องมีถุงยังชีพ อาหาร ให้สำหรับผู้ป่วยและผู้กักตัว รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

    ดังนั้นกระทรวงการอุดมศีกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา”มีแล้วแบ่งปัน”มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ผู้กักตัว บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามสถานที่กักตัวในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเขตรับผิดชอบของคณะพยาบาลศาสตร์มีทั้งหมด 5 ตำบลได้แก่ ตำบลโนนขวาง ตำบลบ้านด่าน ตำบลวังเหนือ ตำบลปราสาท และตำบลชุมเห็ด กิจกรรมนี้เป็นการสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม การรู้จักแบ่งปันและสร้างความสามัคคีในการทำงานของกลุ่ม U2tและชาวบ้านในชุมชน หวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19จะคลี่คลายและหมดไปในเร็วฯนี้

 

                                                                                                                          

อื่นๆ

เมนู