1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04- กิจกรรม”มีแล้วแบ่งปัน”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะโควิด-19

NS04- กิจกรรม”มีแล้วแบ่งปัน”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะโควิด-19

ข้าพเจ้า นางสาวเกษมสรณ์ ยิ้มรัมย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ทำการเก็บข้อมูลมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการตำบล ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ช่วงนี้ความรุนแรงของโรคระบาด “โควิด-19” ยังไม่มีทีท่าว่าจะควบคุมได้ ทว่า ยังมี “น้ำใจจากคนไทย” พร้อมออกมาช่วยเหลือสังคม ตามกำลัง ทั้งการ “บริจาคอาหาร” และการ “บริจาคสิ่งของ” พร้อมกับความหวังว่าเราจะผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ในไม่ช้า “น้ำใจจากคนไทย” ช่วยเหลือกันในช่วงวิกฤต “โควิด-19” โดยเริ่มจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เดินหน้าช่วยเหลือสังคม พร้อมส่งกำลังใจให้คนไทยก้าวผ่าน “วิกฤตโควิด-19”  ไปด้วยกัน โดยผนึกกำลังกับกลุ่ม u2t คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  ได้มีการจัดกิจกรรม  “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยได้มีการลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะโควิด-19 แก่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ณ สถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีสมาชิกกลุ่ม u2t เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู