ข้าพเจ้า นางวนิดา ปาโนรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมนี้ทางกลุ่มได้มีการเข้าพบกับที่ปรึกษาประจำโครงการเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามโครงการเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของการลงพื้นที่ เนื่องจากการเกิดโรคโควิด-19 ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการติดเชื้อกับคนในพื้นที่ในตำบลโนนขวางทำให้เราไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานได้เหมือนอย่างที่เคย ซึ่งในการปฏิบัติงานผู้จ้างงานได้มีการปรับเปลี่ยนการทำงานไปตามสถานการณ์เพื่อความสะดวกของคนในพื้นที่และทางผู้จ้างงาน

ดังนั้นทางผู้จ้างงานและอาจารย์ประจำโครงการจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการทำงานโดยได้มีการติดต่อประสานงานกับคนในพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือโดยได้สร้างกลุ่มออนไลน์โครงการเกษตรอินทรีย์ขึ้นมาและได้เชิญผู้ใหญ่บ้านและอสม.ทั้ง 9 หมู่บ้าน เข้าร่วมกลุ่มโดยมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 50 คน เพื่อร่วมพูดคุยกันภายในกลุ่มเพื่อให้ทางชุมชนรับทราบเกี่ยวกับการทำโครงการของกลุ่มผู้จ้างงานกับทางชุมชน โดยทางผู้ใหญ่บ้านและอสม. ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

และในเดือนนี้ทางมหาลัยได้มีโครงการดีๆ กับทางชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โควิด-19 ณสถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีท่านคณบดีและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ท่านได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับทีมแพทย์  เจ้าหน้าทีที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่กักตัวอยู่  โดยมีผู้จ้างงานในโครงการ U2T ได้เข้าร่วมส่งกำลังใจในครั้งนี้ด้วย

 

อื่นๆ

เมนู