–  ข้าพเจ้า นางสาวศิรินาถ สุวรรณทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน

–  จากการลงพื้นที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ที่ผ่านมากลุ่มข้าพเจ้าได้มีการนำปัญหา สิ่งที่พบเจอ เเละสิ่งที่ชาวบ้านต้องการให้ทางกลุ่มเราช่วยพัฒนามาเเลกเปลี่ยนกัน เพื่อช่วยกันคิดเเละหาเเนวทางการเเก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็นมากที่สุด จากนั้นก็จะนำผลสรุปที่ได้มาใช้นำเสนอในวันที่จัดพื้นที่ประชาคม

–  ข้าพเจ้าได้เข้าประชุมร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเเละอาจารย์ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ก่อนลงพื้นที่จัดประชาคม โดยการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาสรุปผลในรูปแบบของกราฟวงกลม เพื่อช่วยให้เรามองภาพรวมของปัญหาได้ง่ายขึ้น

อื่นๆ

เมนู