ข้าพเจ้านางสาววิไลลักษณ์ สมีรัตน์ บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS04 ลงพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันได้มีการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา ทำให้ในเดือนเมษายน 2564 นี้ ทางกลุ่มได้นัดรวมกลุ่มเพื่อประชุมกับทางอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้รายงานข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด เพื่อนำไปวิเคราะห์และปัญหาภายในชุมชนที่ต้องการให้แก้ไข ทางกลุ่มจึงนำเสนองานให้อาจารย์ได้วิเคราะห์และข้อแนะนำข้อมูลที่ทางกลุ่มได้ไปเก็บและรวบรวมข้อมูลมา เพื่อนำมาทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นไป

 

 

ทั่งนี้ทางกลุ่มได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆภายในชุมชน และปัญหาส่วนมากที่เจอนั่นคือ ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง ปัญหาฝุ่นละอองต่างๆที่เกิดจากการ เกษตร เช่น รถขนอ้อย ปัญหาเหล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราพบเจอ ทางเราได้นำข้อมูลที่ได้มาทำโครงงานเพื่อนำไปประชาคมให้แกผู้นำชุมชนได้มองเห็นปัญหาในแต่หมู่บ้าน

ท่ายนี้ปัญหาอีกอย่างในการทำงานกลุ่มคือ ได้เกิดโรค โควิค 19 ได้ระบาดขึ้นอีกครั้ง ทำให้การทำงานที่เราวางแผนที่จะไปลง ประชาคมนั่น ต้องยุติไว้ก่อน จึงทำให้เราต้องมาวิเคราะห์แผนงานเพื่อปฏิบัติงานต่อไป  ถึงทางกลุ่มยังไม่ได้ลงประชาคมนั่น ทางกลุ่ม ได้ปรึกษา หาข้อเสนอแนะต่างๆกันภายในกลุ่มไลน์ เพื่อให้งานได้มีความเคลื่อนไหวค่ะ

อื่นๆ

เมนู