ข้าพเจ้า นางสาวเกษมสรณ์ ยิ้มรัมย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ทำการเก็บข้อมูลมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการตำบล ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การควบคุมป้องกันโรคโควิด-19  เน้นย้ำ อสม.และประชาชน ให้เฝ้าระวังและให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ โดย นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอบ้านด่าน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านด่าน สาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน ท้องถิ่นอำเภอบ้านด่าน นายกทั้ง 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านด่าน ตำบลปราสาท ตำบลวังเหนือ และตำบลโนนขวาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอบ้านด่าน ได้จัดเตรียมสถานที่กักกันตัวตามแนวทาง Buriram Healty Model (Local Quarantine) อำเภอบ้านด่าน เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 15 จังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ “ใครจะมาบุรีรัมย์ ต้องกักตัว” การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระดึงทอง เพื่อให้มาตราการการป้องกันเป็นไปตามแนวทางเดียวกันและเพื่อง่ายต่อการควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากมาตรการเหล่านี้ข้าพเจ้าคิดว่ายังต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ช่วยป้องกันตัวเองง่ายๆคือการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อได้

อื่นๆ

เมนู