• ข้าพเจ้านางพยง ชะดารัมย์ ผู้จ้างงานประเภท ประชาชนทั่วไป ประจำตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
  • ในการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคมข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกเพื่อเเบ่งหน้าที่เเละรับทราบถึงเเผนการทำงาน รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อศึกษาการทำเกษตรอินทรีย์ ของผู้ใหญ่บ้าน บ้านดงกระทิง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ การทดลองโครงการโคกหนองนาโมเดล รวมถึงการสำรวจบริบทชุมชนบริเวณโดยรอบทั้งวัดเเละโรงเรียน เพื่อสำรวจเเละนำมาปรับเเผนสร้างเเลนด์มาร์ค เเละศึกษาจุดเด่นจุดด้อยภายในชุมชน
  • จากนั้นได้มีการประชุมออนไลน์เพื่อวางเเผนการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เเละเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ เพิ่มขึ้น เเละลดรายจ่ายให้น้อยลง รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองในด้านสุขภาพ อีกทั้งข้าพเจ้าได้รับหน้าที่เป็นอาสาสมัครชุมชน ดูเเลเเละคัดกรองตรวจบุคคลที่เข้าออกหมู่บ้านเพื่อป้องกันการพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เนื่องจากช่วงนี้มีการเเพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุม

อื่นๆ

เมนู