ข้าพเจ้านายปิยราช  บุตรดี ในนามนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การทำงานในช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก จึงต้องทำงานอย่างระมัดระวังมาก

เดือนเมษายน ได้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมตัวจัดประชาคมขึ้น แต่เกิดการระบาดของโควิด-19 จึงได้ทำการวางแผนให้เข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้การจัดประชาคมไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19

โควิด-19 ส่งผลต่อผู้คนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และหายจากโรคได้เองโดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล

อาการทั่วไปมีดังนี้

 • มีไข้
 • ไอแห้ง
 • อ่อนเพลีย

อาการที่พบไม่บ่อยนักมีดังนี้

 • ปวดเมื่อยเนื้อตัวเจ็บคอท้องเสีย
 • ตาแดง
 • ปวดศีรษะ
 • สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส
  มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี

ปัญหาในชุมชน พบปัญหาส่วนใหญ่

 • ขยะ
 • น้ำปะปา
 • ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานทางการเกษตร

ความต้องการของคนในชุมชน ส่วนใหญ่อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยมีแหล่งกำจัดขยะและไฟฟ้าสองสว่างทั่วถึง อยากจะพัฒนาอาชีพ อบรมเพิ่มทักษะ อาชีพเสริมจากการทำเกษตรกร เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม 01,02เพิ่มเติม

เรื่องการจัดการขยะ การเผาอ้อย ในส่วนแบบสอบถาม ฉบับ 02 พบว่าสมาชิกในชุมชนนั้น มีความตื่นตัว และมีความรู้พอที่สามารถรับมือ กับโรค COVID – 19 ได้ ประชากรส่วนใหญ่ นั้นรู้อาการเบื้องต้น และดูแลตนเองที่ถูกวิธี สุขลักษณะ วิดีโอสรุปรายงานประจำเดือน มีนาคม

 

 

อื่นๆ

เมนู