1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04 โครงการรณรงค์ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS04 โครงการรณรงค์ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

  • ข้าพเจ้านางสาวศิรินาถ สุวรรณทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน
  • ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่ม รวมถึงคณะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มได้มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมงาน สถานที่ ก่อนลงพื้นที่ประชาคมให้ความรู้แก่อาสาสมัครและตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านในตำบลโนนขวาง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนา และได้เดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนตามบ้านเรือนเพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนหันมาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้แก่ บ้านดงกระทิงและบ้านโนนขวาง พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจและได้มีการลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้ว แต่จะมีประชาชนบางส่วนที่ยังกลัวและไม่ประสงค์ที่จะรับวัคซีน เนื่องจากมีอายุมากและมีโรคประจำตัว และรวมถึงการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเสียชีวิตหลังการฉีดวัคซีน จึงทำให้ประชาชนมีความหวาดระแวงและไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีน
  •   ดังนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อดีของการฉีดวัคซีนและสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของวัคซีนแบบใกล้ชิดตามบ้านเรือน เพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนเปลี่ยนใจมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู