ข้าพเจ้านางสาววิไลลักษณ์ สมีรัตน์ บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

สถานการณ์โควิด 2019 ยังคงเป็นเรื่องที่ทุกคนยังคอยเฝ้าระวังเป็นอย่างมาก ทำให้ทางคณะเราเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันโควิด 2019 ทางคณะเลยจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยโครงการนี้ ทาง U2T ได้จัดโครงการเพื่อให้ทางคณะของเราได้ลงพื้นที่ในชุมชนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ทั่งนี้เราได้ติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนา ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดอบรมในครั้งนี้ ทางเราได้เชิญ ผู้ใหญ่ อสม. ตัวแทนหมู่บ้าน จำนวน 51 คน มารับความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์โควิด 2019 และในช่วงเช้าได้มีการ บรรยายความรู้ “สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ” โดยอาจารย์ยงยุทธ บรรจง หัวหน้าโครงการการจ้างงานฯ และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเคาะประตูบ้าน สู้ภัยการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ในชุมชน

ท้ายนี้ การอบรมครั้งนี้ ทางเราได้ให้ความรู้ ข้อมูล กับ อสม. ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน ได้นำไปบอกลูกบ้าน เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 2019 เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน ทางเราได้มีการแจกแมส แจลล้างมือ พร้อมโปรชัวร์ให้ศึกษาเกี่ยวกับโรคนี้ด้วย และที่สำคัญเราได้ทำ QR  Cord Buriram ic เพื่อเชิญชวนคนบุรีรัมย์ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ได้ครบถ้วน 100 %

 

 

อื่นๆ

เมนู