NS04-โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ข้าพเจ้านายปิยราช  บุตรดี ในนามนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การทำงานในช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก จึงต้องทำงานอย่างระมัดระวังมาก

เดือนมิถุนายน ได้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมตัวจัดประชาคมขึ้น แต่เกิดการระบาดของโควิด-19 จึงได้ทำการวางแผนให้เข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้การจัดประชาคมไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19 โควิด-19 ส่งผลต่อผู้คนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และหายจากโรคได้เองโดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล

การดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนนี้เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 รวมไปถึงการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน โดยทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับประชาชนในพื้นที่และระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดทำ จึงได้เกิดเป็น“โครงการรณรงค์ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์” ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีการดูแลตนเอง เมื่อคุณป่วยเป็นหวัดเพียงเล็กน้อย

เนื่องจากโรงพยาบาลมีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงจากการรับเชื้อจากโรงพยาบาล หากคุณมีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย คุณสามารถรักษาตนเองที่บ้านทานยาพาราเซตามอล (paracetamol) ดื่มน้ำมาก ๆ นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอ

ควรพบแพทย์เมื่อไหร่?

หากคุณมีอาการเหนื่อย ไอมาก หายใจลำบาก หอบเหนื่อย โดยเฉพาะคุณเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างรับการรักษาโรคมะเร็ง หรือผู้สูงอายุ ควรปรึกษาแพทย์
หากคุณแข็งแรงปกติดี และสงสัยรับเชื้อ COVID-19 ร่วมกับมีไข้ตั้งแต่ 37.5 c และมีอาการไอ หายใจลำบาก เหนื่อยร่วมด้วย

วิธีการดูแลตนเองเมื่อคุณมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจเพียงเล็กน้อยเช่น ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่คนอื่น
1.STAY HOME ย้ำ อยู่บ้าน โดยเฉพาะเมื่อคุณมีอาการป่วยไม่มากเช่น น้ำมูก ไอไม่มาก ไม่มีไข้
 • ควรงดการทำกิจกรรมนอกบ้าน ยกเว้นว่าจะไปพบแพทย์
 • งดการไปที่สาธารณะ เช่น โรงหนัง ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ตลาดนัด หยุดงาน ไม่ไปโรงเรียน
 • งดการใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า รถไฟ แท็กซี่
2.แยกตัวเองจากคนอื่น ๆ และสัตว์เลี้ยงในบ้าน
 • ควรมีห้องพักแยกสำหรับตัวคุณเอง หากเป็นไปได้ควรใช้ห้องน้ำแยกเป็นส่วนตัว
 • ไม่ให้อาหารสัตว์เลี้ยง กอด จูบสัมผัส นอนด้วยกัน หรือแบ่งอาหารตนเองให้สัตว์เลี้ยง แต่หากคุณจำเป็นต้องดูแลสัตว์เลี้ยงเอง ให้ใส่หน้ากาก และล้างมือก่อนและหลังสัมผัสสัตว์
3.หากจำเป็นต้องมาพบแพทย์ ควรโทรทำนัดก่อนมาโรงพยาบาล เพื่อทางโรงพยาบาลจะได้แนะนำขั้นตอนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
4.การใช้หน้ากากอนามัย
 • หากมีอาการป่วย ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่อคุณอยู่ร่วมห้องกับบุคคลอื่นหรืออยู่กับสัตว์เลี้ยง และก่อนเข้ามาในโรงพยาบาล
 • หากผู้ป่วยไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ แนะนำให้บุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วย ไม่ควรอยู่ในห้องเดียวกับผู้ป่วย หรือให้บุคคลอื่นสวมใส่หน้ากากอามัยเมื่อเข้าห้องที่มีผู้ป่วยอยู่
5.การป้องกันเมื่อมีการไอ จาม น้ำมูก
 • ปิดบังใบหน้าและจมูกทุกครั้งที่ไอ จาม  หรือมีน้ำมูก และทิ้งกระดาษทิชชู่ในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด แล้วล้างมือทันทีด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือด้วยน้ำยาทำความสะอาดมือ alcohol hand rub
 • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที โดยเฉพาะหลังจากสั่งน้ำมูก ไอ จาม เข้าห้องสุขา และก่อนทำอาหารหรือทานข้าว
 • หากไม่มีสบู่ ให้ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ (alcohol hand rub) ทั่วทั้งมือจนกว่าแอลกอฮอล์แห้ง
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก

วิดีโอสรุปรายงานประจำเดือน มิถุนายน

รูปภาพโครงการรณรงค์ป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

อื่นๆ

เมนู