• ข้าพเจ้า นางสาวศิรินาถ สุวรรณทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
  • จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในหลายเดือนที่ผ่านมา พบว่าในตำบลโนนขวางมีสินค้ามากมายที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเเละความรู้ความสามารถต่างๆที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นของชาวบ้าน เเต่กลับไม่มีความยั่งยืนในหลายๆปัจจัยรอบด้าน รวมถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความสวยงามเเละเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ซึ่งในเเต่ละพื้นที่ก็จะมีความสวยงามเเละลวยลายที่เเตกต่างกันไป จากการสำรวจทางกลุ่มเล็งเห็นถึงช่องว่างเเละปัญหาในส่วนนี้ จึงได้จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพ” นี้ขึ้นมาเพื่อต้องการพัฒนาเเละส่งเสริมบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคตเเละสร้างรายได้ให้เเก่ครอบครัว ชุมชนอย่างยั่งยืน เเละสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง
  • จากการจัดอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพ” ในครั้งนี้ทางกลุ่มได้เชิญท่านอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาเป็นวิทยากรในโครงการ ซึ่งท่านมีทักษะความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ส่วนกิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการครั้งนี้ทางกลุ่มเเละประชาชนได้ช่วยกันคิดค้นเเละออกเเบบลายผ้าไหมใหม่ๆที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้าน ซึ่งได้เเก่ “ลายดอกปอเเดง” ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทำให้การจัดโครงการผ่านพ้นไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู