1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04 โนนขวางประชุมลงพื้นที่ทำประชาคมและการปฏิบัติงานเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาประจำเดือนเมษายน

NS04 โนนขวางประชุมลงพื้นที่ทำประชาคมและการปฏิบัติงานเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาประจำเดือนเมษายน

ข้าพเจ้านางสาวธนารินทร์ แจ้สูงเนิน ประเภทนักศึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 1 ตำบล 1 มหาลัย โดยรับผิดชอบในส่วนของตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฎิบัติเดือนเมษายน ได้มีการประชุมร่วมกับทางทีมงานและคณะอาจารย์ประจำตำบล  เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้  จากการสำรวจเก็บข้อมูลในตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 9 หมู่บ้าน คือ  1.บ้านดงกระทิง  2.บ้านปอหู  3.บ้านหนองแต้  4.บ้านดงเย็น  5.บ้านสำโรง  6.บ้านหนองสระ  7.บ้านโนนขวาง  8.บ้านหนองนา  9.บ้านปอแดง เพื่อรวบรวมข้อมูลแต่ละชุมชน  เพื่อรับทราบถึงปัญหา ความต้องการของคนในชุมชนว่าต้องการพัฒนาทางด้านใด เพื่อหาแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการของคนในชุมชนในตำบลโนนขวาง

และในเดือนเมษยนนี้ทีมงานและคณะอาจารย์ประจำตำบล ได้มีการประชุมวางแผนการลงพื้นที่การทำประชาคม มีกำหนดการลงพื้นที่ทำประชาคมในช่วงเดือนเมษายนนี้ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเมื่อกลางเดือนเมษา กิจกรรมการลงพื้นที่ทำประชาคมจึงต้องเลื่อนออกไป

 

 

                               

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู