ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา เสาทอง  ประเภท : นักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมในโครงการรณรงค์ให้ความรู้และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทีมงานได้มีการประชุมเพื่อวางแผนในการลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัลโควิด-19 และมีกิจกรรมการเคาะประตูบ้านฉีดวัคซีน โดยมอบหมายงานเป็นส่วนต่างๆอย่างชัดเจน โดยมีการลงมัตติการลงพื้นที่ในชุมชนวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเข้าเจ้าได้รับมอบหมายในการถ่ายภาพและวิดีโอในกิจกรรม

การจัดกิจกรรมได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของโควิด-19 โดยเชิญตัวแทนอสม.และผู้ใหญ่บ้านในตำบลโนนขวางเข้าร่วมกิจกรรม  โดยในกิจกรรมในช่วงเช้าได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องของการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทำความรู้จักกับไวรัสเพื่อเตรียมรับมือ มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการประเมินความเสี่ยงของตัวเอง หลีกเลี่ยงในการเดินทางข้ามจังหวัด หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทั้งในครวบครัวและชุมชน Social distancing การใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี การล้างมืออย่างถูกวิธีเพื่อป้องกัน  ช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่ในชุมชนเคาะประตูบ้านฉีดวัคซีน ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคฉีดและประสบการณ์จากคนที่ฉีดวัคซีนเข็มแรก เพื่อให้คนในชุมชนมั่นใจและไม่วิตกกังวลกับ Fake new ที่เกิดขึ้น และได้พูดคุยเกี่ยวกับข้อดีของวัคซีนป้องกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยลงทะเบียนผ่าน QR code BURIRAM IC

จากการได้ลงพื้นที่ข้าพเจ้าเล็งเห็นว่าคนในชุมชนมีความกังวลกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และได้รับข่าวสารที่ไม่ทั่วถึง ซึ่งได้พูดคุยทำความเข้าใจใหม่ ทำให้เกิดผลดีที่ตามมา และได้รับรู้ปัญหาต่างๆในชุมชน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาในแผนต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนที่เกิดขึ้น

อื่นๆ

เมนู