ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา เสาทอง  ประเภท : นักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2020  และในปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาและผลิตวัคซีน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 มากมายหลายชนิด หลายๆ คนอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากหลายทาง และอาจมีความสับสน ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีน  อาการแทรกซ้อน รวมไปถึงการตัดสินใจที่จะรับวัคซีน ดังนั้นข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 จึงมีความจำเป็นมากสำหรับทุกคน

การฉีดวัคซีน COVID-19 แม้ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมด แต่ช่วยป้องกันการติดเชื้อแบบรุนแรงได้ดี ดังนั้นทุกคนจึงควรต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยควรศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนและหลังการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อจะได้คลายความกังวลและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง

ข้อดีฉีดวัคซีน COVID-19

 1. ประสิทธิภาพของวัคซีน สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมาก
 2. ประสิทธิผลของวัคซีนสามารถป้องกันการเกิดอาการและลดความรุนแรงของโรคและลดอันตรายได้
 3. ลดอัตราการตายที่เกิดจากเชื้อไวรัส COVID-19
 4. เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคม จนสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดหากฉีดในประชากรทั้งหมด 60-70%
 5. ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะสังคมจะค่อย ๆ คืนสู่ภาวะปกติในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการศึกษา

ซึ่งวัคซีนในประเทศไทยปัจจุบัน (ข้อมูลวันที่ 25 มิถุนายน 2564) อย.ได้อนุมัติทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว 6 รายการ ดังนี้

 1. วัคซีนโควิดซิโนแวค (Sinovac) 
 2. วัคซีนโควิดแอสตราเซเนก้า (AstraZeneca) 
 3. วัคซีนโควิดจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson)
 4. วัคซีนโควิดโมเดอร์นา (Moderna) 
 5. วัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม (์Sinopharm) 
 6. วัคซีนโควิดไฟเซอร์ ไบโอเอ็นเทค (Pfizer/ BioNtech) 

การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

 • หากมีไข้สูงในวันนัดหมายฉีดวัคซีน ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน
 • หากมีไข้ต่ำ ๆ หรือเจ็บป่วยเล็กน้อย สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามปกติ ไม่ควรเลื่อนฉีดวัคซีน
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว มีประวัติภูมิแพ้ หรือมีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน เพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสม

การดูแลหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว สิ่งที่ควรปฏิบัติ ได้แก่

 • หากมีไข้หรือปวดศีรษะสามารถรับประทานยาแก้ปวดได้
 • หากมีผื่นลมพิษ ไข้สูงมาก หน้ามืด เป็นลม แขนขาอ่อนแรง เจ็บหน้าอกให้พบแพทย์ทันที
 • สวมหน้ากาก ล้างมือให้บ่อย รักษาระยะห่างทางสังคม
 • กักตัวอย่างน้อย 14 วัน หากไปพื้นที่เสี่ยงหรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19
 • ฉีดวัคซีนให้ครบตามนัดหมายทั้ง 2 เข็ม 

การลงทะเบียนฉีดวัคซีน

โดยการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรีผ่านช่องทางดังนี้

1.ลงทะเบียนผ่านบริการข้อมูลออนไลน์โรงพยาบาลบุรีรัมย์     ลิงค์ http://app.brh.go.th:10667/

2.ลงทะเบียนผ่านทาง BURIRAM IC     ลิงค์ https://app.buriram-ic.com/

3.ลงทะเบียนผ่านทางอสม.ในชุมชน

                           

 

อื่นๆ

เมนู