สวัสดีครับกระผมนายนภสิทธิ์ ตันเสียดี ประเภทนักศึกษา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ตอนนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ในตำบลโนนขวางได้ เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อภายในตำบลโนนขวาง จึงได้สร้างแชทกลุ่มออนไลน์และขอความร่วมมือกับ อสม ทั้ง9หมู่บ้าน เพื่อประชุมหาทางแก้ไขในการลงไปในพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ทีมงานตำบลโนนขวาง ได้ทราบว่ามีการกักตัวผู้มาจากสถานที่เสี่ยงโควิด-19 ณ สถานที่กักกันของตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จึงได้มีการจัดโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” การมอบสิ่งของที่จำเป็น ให้เเก่ชุมชนชาวตำบลโนนขวาง เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวบ้านเเละมหาวิทยาลัย วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ทางกลุ่มร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่เพื่อแบ่งปันสิ่งของ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

อื่นๆ

เมนู