ข้าพเจ้านายนภสิทธิ์ ตันเสียดี ผู้นำเดินงานประเภทนักศึกษา ผู้รับการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ได้มีการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

โดยในช่วงเช้าได้เชิญตัวแทนอสม.และผู้ใหญ่บ้านในตำบลโนนขวางเข้าร่วมกิจกรรม ให้การแนะนำดังนี้

1.แนะนำเกี่ยวกับการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

2.การเว้นระยะห่างทางสังคม ให้อยู่ห่างกัน

3.การดูอาการเกี่ยวกับโรคโควิด-19

4.เวลาเข้าชุมชนก็ต้องใส่แมสตลอดเวลาห้ามถอดแมส

5.การวัดไข้วัดอุณภูมิ และอื่น ๆ

เพื่อเตรียมตัวรับมือ มาตราการป้องกันไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการประเมินความเสี่ยงของตัวเอง หลีกเลี่ยงในการเดินทางข้ามจังหวัด

ช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่ในชุมชนเคาะประตูบ้านฉีดวัคซีน ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคฉีดและประสบการณ์จากคนที่ฉีดวัคซีนเข็มแรก เพื่อให้คนในชุมชนมั่นใจและไม่วิตกกังวลกับข่าวปลอมที่เกิดขึ้น และได้พูดคุยเกี่ยวกับข้อดีของวัคซีนป้องกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยลงทะเบียนผ่าน QR code BURIRAM IC

 

อื่นๆ

เมนู