ข้าพเจ้า นางสาวศิรินาถ สุวรรณทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
ในการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมนี้ ทางทีมงาน U2T ได้มีการประชุมวางเเผนงาน มีการจัดเตรียมสถานที่ เเละมีการจัดโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์เเก่ชุมชนชาวตำบลโนนขวาง เช่น
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำสมุนไพรเเปรรูปจากตะไคร้หอม
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำสมุนไพรลูกประคบ
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นนักเล่าเรื่อง (มัคคุเทศก์น้อย)
-โครงการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเเปรรูปผ้าไหมเเละการตลาดออนไลน์
-โครงการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 4 ตำบลในอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
ในการปฏิบัติตามโครงการต่างๆที่ทางทีม U2T จัดขึ้นนั้นได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี ในเรื่องของการทำสเปร์ไล่ยุง การทำสมุนไพรลูกประคบ และการเเปรรูปผ้าไหมให้มีความหลากหลายเเละทันสมัย ชาวบ้านได้รับความรู้ ความเข้าใจ เเละสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมเเละพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน ทางทีมได้มีการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองเเต้พัฒนาเเละวัดป่าหนองปลาดุก ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกเช่น การทาสี ปลูกต้นไม้ เเละสร้างความเป็นมัคคุเทศก์น้อยในป่าใหญ่
เเละโครงการที่จัดร่วมกันทีม U2T 4 ตำบลในอำเภอบ้านด่าน เป็นโครงการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว ในส่วนนี้ได้รับเกียรติจากทางท่านอธิการบดี คณะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เเละหน่วยงานราชการต่างๆในตำบลบ้านด่าน ร่วมเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เเละส่งเสริมการสร้างรายได้ให้เเก่ชุมชนในอนาคต

 

อื่นๆ

เมนู