ข้าพเจ้า นายนภสิทธิ์ ตันเสียดี  ประเภทนักศึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนกรกฎาคม เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างหนัก มีตัวเลขเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ 4 หลักทุกวัน และในพื้นที่ตำบลโนนขวางพบผู้ติดเชื้อเป็นรายแรกของอำเภอบ้านด่านทำให้ต้องดูแลอย่างเข้มงวดมากขึ้นจึงได้มีการจัดพื้นที่คัดกรองและกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและในทุกพื้นที่โดยเฉพราะกรุงเทพมหานครที่มีการระบาดสูงที่สุด การจัดพื้นที่คัดกรอง เราได้นำเครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกายและเจลเอลกลอฮอไว้ในจุดต่าง ๆ ของพื้นที่ จากนี้จะเป็นการแนะนำก่อนและหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อให้มีความพร้อมมากขึ้นในการเตรียมตัวครับ

1. คำแนะนำก่อนและหลังการรับวัคซีนโควิด-19

คำแนะนำ ก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

 1. 2 วัน ก่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้งดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 2. วันที่ฉีดควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 3. ควรฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีด 2 วัน งดใช้แขนข้างนั้น อย่าเกร็งหรือยกของหนัก
 4. หากเคยได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มาก่อน สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ แต่ควรฉีดหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์
 5. ถ้ารับประทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่ สามารถรับประทานได้ตามปกติ และเมื่อฉีดยาแล้วให้กดตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที
 6. กรณีที่ไม่เคยมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลที่จะไปรับบริการฉีดวัคซีนมาก่อน และมีโรคประจำตัว ควรนำประวัติการรักษามาด้วย
 7. สิ่งที่ต้องแจ้งแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน
  • มีประวัติการแพ้ยา วัคซีน อาหาร สารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ
  • มีไข้เกิน 38 องศาเซลเซียสในวันที่นัดฉีดวัคซีน
  • มีรอยช้ำ หรือจ้ำเลือด หรือเลือดออกผิดปกติ หรือใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดอยู่ เช่น วาร์ฟาริน
  • ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือใช้ยากดภูมิคุ้มกันอยู่ เช่น สเตียรอยด์ขนาดสูง ยารักษาโรคมะเร็ง หรือยากดภูมิคุ้มกัน
  • ตั้งครรภ์ หรือมีแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

คำแนะนำ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

 1. หลังฉีด ให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีดอย่างน้อย 30 นาที
 2. ถ้ามีไข้ หรือปวดบริเวณที่ฉีดมาก สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ด ทุก 6 ชั่วโมง ห้ามรับประทานยาในกลุ่ม Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
 3. งดออกกำลังกายหนักหรือยกน้ำหนัก หลังฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 วัน และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 4. หากมีอาการรุนแรง เช่น ไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะรุนแรง ให้มาพบแพทย์โดยทันที และให้เก็บบันทึกการฉีดวัคซีนไว้เป็นหลักฐานด้วย

ตรวจสอบข้อมูลนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 และใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ในแอปพลิเคชัน หมอพร้อม

การลงทะเบียนฉีดวัคซีน

โดยการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรีผ่านช่องทางดังนี้

1.ลงทะเบียนผ่านบริการข้อมูลออนไลน์โรงพยาบาลบุรีรัมย์     ลิงค์ http://app.brh.go.th:10667/

2.ลงทะเบียนผ่านทาง BURIRAM IC     ลิงค์ https://app.buriram-ic.com/

3.ลงทะเบียนผ่านทางอสม.ในชุมชน

อื่นๆ

เมนู