ดิฉันนางสาวกนกอร สาระพันธ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ระลอกที่3 มีระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้กลุ่มเราไม่สามารถทำการลงพื้นที่ในตำบลโนนขวางได้ ทางทีมเราจึงสร้างแชทกลุ่มออนไลน์ขึ้นมาและขอความร่วมมือกับอสม ทั้ง 9 หมู่บ้าน เข้าพูดคุย ปรึกษาหารือ ออนไลน์กันเกี่ยวกับโครงการเกษตรอินทรีย์ในชุมชน ประชุมผ่านออนไลน์ และทางอสม ได้ให้ความร่วมมืออย่างดี

เนื่องจากโควิดระบาดหนักมาก ทางทีมจึงเล็งเห็นถึงความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ ได้ปรึกษาหารือกันในทีมที่จะช่วยเหลือทางตำบลโนนขวางกับศูนย์กักตัวป้องกัน covid-19 ของตำบลโนนขวาง เพื่อที่จะบริจาคของที่จำเป็นให้กับทางตำบลโนนขวาง และประสานงานร่วมกับคณะพยาบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จึงได้มีการจัดโครงการการมอบสิ่งของที่จำเป็น ให้เเก่ชุมชนชาวตำบลโนนขวาง เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวบ้านเเละมหาวิทยาลัย

อื่นๆ

เมนู