ข้าพเจ้านางสาวธนารินทร์ แจ้สูงเนินประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

             เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้การทำงานของทางตำบลโนนขวางดำเนินการไปด้วยความยากลำบาก ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อภายในตำบลโนนขวางทางทีมผู้ปฎิบัติงานเองจึงได้มีการประชุมปรึกษาและประชุมออนไลน์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการ ให้มีการจัดทำโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน”

                           

             เพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการ covid 19 ได้มีการจัดตั้งไลน์กรุ๊ปเพื่อประสานกับคนในพื้นที่และอสม. เพื่อเป็นอีกทางทีมผู้ปฎิบัติงานสามารถสอบถามประสานงานและติดตามสถานการณ์โควิดจากคนในพื้นที่ได้ ทางทีมผู้ปฎิบัติงานNS04 มีความเห็นร่วมกันจะช่วยเหลือศูนย์กักกันป้องกัน covid-19 ของตำบลโนนขวาง มีการจัดทำโครงการ

“มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อที่จะบริจาคของที่จำเป็นให้กับศูนย์กักกันป้องกัน covid-19 และประสานงานร่วมกับคณะพยาบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Tags:

อื่นๆ

เมนู