1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04_การปฎิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2564 “ลงโครงการ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรจากสิ่งแวดล่อม(Eco-products)และโคกหนองนาโมเดล สู่ผลิตภัณฑ์ OTOPของตำบล ในตำบลโนนขวาง”

NS04_การปฎิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2564 “ลงโครงการ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรจากสิ่งแวดล่อม(Eco-products)และโคกหนองนาโมเดล สู่ผลิตภัณฑ์ OTOPของตำบล ในตำบลโนนขวาง”

ข้าพเจ้านางสาววิไลลักษณ์ สมีรัตน์ บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จากเดือนที่ผ่านมาจากสถานการณโควิด 19 ก็ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางทีมงานเลยได้ลงไปช่วยเหลือ ศูนย์กักกันในตำบลโนนขวาง สถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการ ณ หอประชุมอเนกประสงค์  ตำบลโนนขวาง อำภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนำของบริจาคเครื่องดื่ม ไข่ อาหารแห้งและของใช้ส่วนตัว โดย อว. ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน เพื่อมอบถุงยังชัพช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ดูแล Covid-19 ในจังหวัดบุรีรัมย์

ทั่งนี้ ทางทีมงาน ได้จัดโครงการลงตำบลโนนขวางคือ  การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรจากสิ่งแวดล่อม(Eco-products)และโคกหนองนาโมเดล สู่ผลิตภัณฑ์ OTOPของตำบล ในตำบลโนนขวาง” เป็นโครงการที่เล็งถึง การปลูกผัก การทำเกษตร และโคกหนองนาโมเดล ของชาวตำบลโนนขวาง จึงมีการจัดอบรม มีท่านวิทยากรมาให้ความรู้ เกี่ยวกับการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักเอง โดยไม่ต้องไปซื้อ โดยทางทีมงาน ได้ จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ผักให้กับชาวบ้านที่มาอบรม เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำเกษตรและปลูกพันธุ์ผักต่างๆ  ข้อดีของการน้ำความรู้การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก คือ ชาวบ้านจะได้เก็บเมล็ดพันธุ์ผักไว้และเป็นพันธุ์และยังสามารถเก็บไว้เป็นพันธุ์ต่อไป ทำให้ไม่ต้องไปซื้อตามท้องตลาดนั่นเอง

                              

ทางทีมงานที่ได้ลงโครงการนี้หวังว่าจะเป็นความรู้ เกร็ด เล็กๆน้อยๆ เพื่อให้ชาวบ้านนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำพันธุ์ผักไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และอยากให้ชาวบ้านมีรายได้จากการทำการเกษตรเพื่ออนาคตจะได้ใช้พันธุ์ผักนี้ส่งต่อลูกหลานได้สืบต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู