ข้าพเจ้านางสาววิไลลักษณ์ สมีรัตน์ บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จากสถานการณ์โควิดได้มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆ  ทำให้การทำงานบางพื้นที่เข้าไปทำงานและลงพื้นที่ไม่ได้ จึงเกิดปัญหาในการทำงานในหลายหน่วยงาน ทั่งนี้ทางทีมงานโนนขวางได้จัดการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2564  เพื่อประชุมหาทางแก้ไขในการลงไปในพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ในการประชุมในครั้งนี้ เราได้ข้อสรุป คือ เชิญผู้นำ อสม และดูเกี่ยวข้อง เข้ากลุ่มไลน์ที่ทางทีมได้ตั้งไว้ เพื่อส่งข้อมูลที่ได้จัดเตรียมงานในการเข้าร่วมกลุ่มด้วย อย่างที่ทราบกันว่าในช่วงนี้มีการระบาดของโควิด-19 อย่างหนักในเขตพื้นที่ตำบลโนนขวางที่ทางทีมงานของเรารับผิดชอบ ทำให้การดำเนินงานของทางเราไม่สามารถลงพื้นที่หรือจัดประชาคมได้ การดำเนินงาน การจัดโครงการต่างๆเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทางเราจึงมีความคิดเห็นว่าจะต้องมีการสร้างกลุ่มออนไลน์นี้ขึ้นมา เพื่อจะได้ง่ายต่อการติดต่อเเละประสานงานกับบุคลากรในพื้นที่อย่างปลอดภัย เเละกลุ่มเป้าหมายที่เราจะให้ช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานงานก็คือพี่ๆ อสม. ทั้ง 9 หมู่บ้าน

และสุดท้ายนี้ ทางทีมงานได้ลงไปช่วยเหลือ ศูนย์กักกันในตำบลโนนขวาง สถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการ ณ หอประชุมอเนกประสงค์  ตำบลโนนขวาง อำภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนำของบริจาคเครื่องดื่ม ไข่ อาหารแห้งและของใช้ส่วนตัว โดย อว. ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน เพื่อมอบถุงยังชัพช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ดูแล Covid-19 ในจังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู