ข้าพเจ้านางสาวสิรีธร สินธุรัตน์ บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS04 ลงพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ที่กลุ่มของเราได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนและสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด19 จนได้ข้อมูลครอบคลุมพื้นที่เป็นที่น่าพึงพอใจแล้ว ในเดือนเมษายนเราจึงนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์แต่ละหัวข้อ ออกมาในรูปแบบของกราฟและตารางเพื่อง่ายแก่ความเข้าใจ

กลุ่มของเรานัดรวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อพบปะพูดคุยหาแนวทางร่วมกันในการลงพื้นที่ที่เหมาะสมกับกลุ่มและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันคิดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน และนัดหมายพูดคุยวันลงพื้นที่ประชาคม

หลังจากนั้นกลุ่มของเราได้พบกันอีกครั้งในงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ หลังจากร่วมงานกลุ่มของเรานัดหมายกันเพื่อจัดทำรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดของการลงพื้นที่ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคที่พบและแนวทางแก้ไขด้วย

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ที่ระบาดหนักในระลอกใหม่ทำให้การนัดหมายทำรายงานและการลงพื้นที่ประชาคมต้องเลื่อนออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัย ดังนั้น รายงานกลุ่มและการลงประชาคมจึงยังทำไม่ได้ ต้องรอสถานการณ์ที่คลี่คลายต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู