ข้าพเจ้านายปิยะวัฒน์ ศรีละพรม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้รับการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ NS04 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานNS04ตำบลโนนขวาง ได้ร่วมกันบูรณะวัดป่าหนองปลาดุก และได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มรายได้เพื่อหนุนเสริมการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ชาวบ้านในตำบลโนนขวาง

ในเดือนธันวาคมข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันบูรณะวัดป่าหนองปลาดุกเพิ่มเติมจากเดือนพฤศจิกายน โดยการปูหญ้า ทาสี ทำความสะอาดบริเวณวัด และได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มรายได้เพื่อหนุนเสริมการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสินค้า และการตลาด แก่ชาวบ้านตำบลโนนขวาง เพื่อเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

อื่นๆ

เมนู