1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04 ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้โครงการโคกหนองนาเเละการทำการเกษตรอินทรีย์ประจำเดือนกรกฏาคม บ้านดงกระทิง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS04 ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้โครงการโคกหนองนาเเละการทำการเกษตรอินทรีย์ประจำเดือนกรกฏาคม บ้านดงกระทิง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

  • ข้าพเจ้านางสาวศิรินาถ สุวรรณทา ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฏาคม บ้านดงกระทิง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
  • จากการประชุมกลุ่มเพื่อดำเนินโครงการที่จะพัฒนาชุมชนในเดือนที่ผ่าน กลุ่มของข้าพเจ้าได้ให้ความสนใจในการพัฒนาด้านการเกษตร เนื่องจากบริบทชุมชนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบนั้นมีการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ข้าพเจ้าเเละกลุ่มจึงเล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะร่วมพัฒนา ในยุคเศรษฐกิจเเละโรคระบาดของเชื้อโควิด 19 นี้ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ลดลงเเละทำให้การเดินทางไปสถานที่ต่างๆนั้นเป็นไปด้วยความลำบาก เเละเพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงจึงได้นำเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้เเก่ชุมชน อาทิเช่น สนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน การทำปุ๋ยหมักหรือเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารพิษในครัวเรือน การให้ความรู้จากผู้ที่เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของการเเปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้าโอท็อป เเละอาจจะมีการต่อยอดโครงการหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ให้เป็นเเหล่งท่องเที่ยวสำหรับบุคคลท่านใดที่สนใจจะเรียนรู้ในด้านการเกษตรสามารถมาเที่ยวชมเเหล่งชุมชนนี้ได้ ซึ่งจะส่งผลในเรื่องของรายได้ระยะยาวด้วย ในการลงพื้นที่ศึกษาโครงการครั้งนี้ทางกลุ่มได้เลือกลงพื้นที่ในบ้านดงกระทิง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล เเละยังเป็นต้นเเบบของการทำเกษตรอินทรีย์อีกด้วย
  • จากการลงพื้นที่สำรวจเเหล่งทำการเกษตรเเล้วนั้น กลุ่มของข้าพเจ้าได้มีการนัดหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อเเลกเปลี่ยนเเละวางเเผน หาจุดเด่นจุดด้อยของบริบทชุมชน ก่อนที่จะจัดประชาคมเเละเตรียมจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเกษตรเป็นอย่างดีมาให้ความรู้เเก่ประชาชนที่เข้าร่วมในโครงการในครั้งถัดไป รวมถึงการเเบ่งหน้าที่การทำงานในวันที่ลงประชาคม

อื่นๆ

เมนู