เตรียม​ลง​โครงการ​พัฒนา​ข้าว​แต๋น ​ให้​มี​คุณ​ภาพ​ ณโดมเอนกประสงค์​วัด​บ้าน​โคก​วัด​ ตำบล​บ้าน​ด่าน​อำเภอ​บ้านด่า​น ​จังหวัด​บุรีรัมย์ และได้​ดำเนิน​การ​ลงพื้น​ที่​วัด​บ้าน​โนน​สว่าง​ ตำบล​บ้าน​ด่า​น ​อำเภอ​บ้าน​ด่า​น ​จังหวัด​บุรีรัมย์ดำเนิน โครงการ​อบรม​เชิง​ปฏิบัติ​การ​ใน​การ​ดูแล​ผู้สูง​อา​ยุ​ สู่ภูมิปัญญา​ท้อง​ถิ่น โดยที่ได้รับมอบหมายให้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญากับการดูแลสุขภาพของคุณในชุนชน จึงได้ยกตัวอย่างเป็น สมุนไพรฟ้าทะลายโจร

สมุนไพรฟ้าทะลายโจร

           ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน ในทางแพทย์แผนไทย มักใช้ฟ้าทะลายโจรในการบรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอ และเจ็บคอ ในฟ้าทะลายโจรมีสาร แอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ซึ่งเป็นสารสำคัญที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัว หรือขยายตัว และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในร่างกาย เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ระงับอาการอักเสบ  พวกไอ เจ็บคอ คออักเสบ ต่อมทอนซิล หลอดลมอักเสบ ขับเสมหะ รักษาโรคผิวหนังฝี แก้ติดเชื้อ พวกทำให้ปวดท้อง ท้องเสีย บิด และแก้กระเพาะลำไส้อักเสบ เป็นยาขมเจริญอาหารและการที่ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณ 4 ประการนี้ จึงชวนให้เห็นว่า ตัวยาต้นนี้ เป็นยาที่สามารถนำไปใช้กว้างขวางมาก จากเหตุผลที่ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ ระงับการติดเชื้อหรือระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้รวมถึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ดียิ่งขึ้น

             จากการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย “ฟ้าทะลายโจร” ได้กลายเป็นอีกทางเลือกนึง ในการใช้ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยได้มีการทำวิจัยยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกับไวรัสโควิด-19 ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ส่งตัวอย่าง สารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล ตราไฟโตแคร์ จากบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

            จากงานวิจัยตลอดปีที่ผ่านมา พบว่าฟ้าทะลายโจร ไม่มีผลในการป้องกันโรคโควิด-19 แต่พบว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีระดับความรุนแรงน้อย เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ โดยไม่มีภาวะปอดอักเสบ และได้รับการตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 72 ชั่วโมง มีอาการดีขึ้น เมื่อรับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจรปริมาณ 180 มิลลิกรัม/วัน และไม่มีผลข้างเคียง      ถึงแม้ว่าฟ้าทะลายโจรจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ฟ้าทะลายโจรก็ควรมีไว้ติดบ้าน เมื่อมีอาการป่วย เช่น ไข้หวัด ไอ เจ็บคอ ก็สามารถทานได้ทันที อีกทั้งยังมีสรรพคุณในการป้องกันไวรัสเข้าเซลล์ และลดการแบ่งตัว รวมทั้งเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบได้อีกด้วย

                   

อื่นๆ

เมนู