1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การจัดทำวิดีโอและภาพกิจกรรมการทำงานโครงการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

NS03 การจัดทำวิดีโอและภาพกิจกรรมการทำงานโครงการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นาย สุรนัย ศรีชมภู ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มแนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง”ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

จากการที่กระผมทีมงานและอาจารย์ได้ช่วยกันระดมความคิดและจัดสรรหน้าที่ในการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันโควิด 19 ของตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา กิจกรรมครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักในการจัดโครงการ คือ เพื่อที่จะป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด ทางเราจึงได้เน้นไปที่โรงเรียน วัด และศูนย์พัฒนาเด็ก โดยได้ช่วยกันทำความสะอาดและพื้นที่เสี่ยงได้ทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามโต๊ะ เก้าอี้ และส่วนที่มีการสัมผัสบ่อยๆ และพบว่าชาวบ้าน และ อสม.ได้ให้ความร่วมมือ และเข้ามาร่วมในกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง

และทางกระผมได้ทำการวางแผนในการถ่ายคลิปวิดีโอ รูปภาพต่างๆ ได้การช่วยทำกิจกรรมของทีมงานเรากับ อสม. รวมถึงชาวบ้านด้วย ในการเก็บภาพและวิดีโอนั้นกระผมและทีมงานได้นำมาเรียบเรียงและทำการตัดต่อ ให้มีความน่าสนใจ แล้วนำไปลงไว้ในยูทูปของมหาวิทยาลัยไว้เพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นถึงความตั้งใจ ร่วมไม้ร่วมมือกัน ความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดทำโครงการนี้

อื่นๆ

เมนู