1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การบริหารจัดการการดำเนินโครงการจัดอบรมผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

NS03 การบริหารจัดการการดำเนินโครงการจัดอบรมผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวช่อแก้ว ร่ำรวย ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง”

ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลวังเหนือได้มีการประชุมปรึกษาหารือในการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชาวตำบลวังเหนือ ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564 ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรดำเนินการในการจัดอบรมครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับมอบหมายให้จัด เตรียมอาหารว่างให้แก่ผู้เข้าอบรม ตามกำหนดการผู้เข้าอบรมจะได้รับเบรคสองช่วงด้วยกัน คือช่วงเช้าเวลา 10:00 น. และช่วงบ่ายเวลา 14:00 น. การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมและอุปกรณ์ทอผ้าเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นกลุ่มผ้าทอ OTOP ของตำบลวังเหนือ อุปกรณ์ ที่นำมามอบให้กับกลุ่มผ้าทอ ได้แก่ เส้นไหม  สีย้อมไหม และยังมีอุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะลุล่วงได้เกิดจากความร่วมมือของทีมงานที่ร่วมแรงร่วมใจกัน รวมถึงพลังของชุมชนที่มีความพร้อมและความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู