ข้าพเจ้า นาย สุรนัย ศรีชมภู ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01และ 02 แบบฟอร์ม 01 คือเรื่องสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม02 คือผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทางทีมงานของกระผมนั้นได้ทำการลงสำรวจพื้นที่จริงและพบปะพูดคุยกับเช้าบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 17 กุมพาพันธ์ 2564 ในโครงการของทางมหาลัยคือโครงการ การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ    มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ทางกระผมและทีมงานได้รับผิดชอบในการลงสำรวจพื้นที่ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน ได้แก่ทั้งหมด 6หมู่บ้าน คือ หมู่ที่1 บ้านปลัดปุ๊ก หมู่ที่2 บ้านอารัง หมู่ที่ 4 บ้านกะหาด หมู่ที่5 บ้านสำโรง หมู่ที่9 บ้านโสนน้อย หมู่ที่12 บ้านสัมพันธ์ โดยได้ทำการลงสำรวจไปพูดคุยกับชาวบ้านสอบถามข้อมูลเบื้องต้น สอบถามความต้องการของชาวบ้าน สอบถามเรื่องโควิด2019 ผลกระทบจากโควิด 2019 ทางชาวบ้านก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากการที่ลงสำรวจแล้วนั้น ปัญหาหลักๆของชาวบ้านก็คือความยากจนต้องการมีงานมีรายได้เพิ่มอยากให้ทางทีมงานเราช่วยพัฒนาในส่วนนี้ ในตำบลวังเหนือนั้นก็จะมีความโดดเด่นในเรื่อง ของการทอผ้า การจักสาน การทำไม้กวาด การทำขนมลูกชุบ แต่ปัญหาคือผู้ที่ทำมีอายุมากแล้วไม่มีผู้สานต่อการอาจจะทำให้รายได้ส่วนนี้ของหมู่บ้านขาดหายไป เพราะหลักๆแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ทำให้ทางตำบลวังเหนือนั้นไม่มีอะไรที่เด่นมากมาย

ส่วนในเรื่องของสุขภาพเรื่องของโควิด2019ทางชาวบ้านก็ให้ข้อมูลว่าได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปีในทุกๆปี  ทางกระผมและทีมงานจึงอยากฝากให้ชาวบ้านดูแลเรื่องสุขภาพให้มากกว่าเดิมเพราะโรคโควิด2019มีความอันตรายเป็นอย่างมากๆ เพราะชาวบ้านบางกลุ่มบางคนยังเข้าใจเรื่องความเชื่อผิดๆด้านสุขภาพกระผมจึงขอยกตัวอย่างเช่น 1.อากาศเย็นทำให้ไม่สบายง่ายจะบอกว่า ในความเป็นจริงแล้ว อากาศที่หนาวนั้นไม่ได้ทำให้เราป่วยเปื่อยเป็นหวัดได้ง่ายขนาดนั้นหรอก ทั้งนี้ที่เราเป็นหวัดนั้น ก็เพราะว่าร่างกายของเราอ่อนแอเองมากกว่า และได้รับเชื้อไวรัสที่มีอยู่แทบทุกที่รอบตัว สังเกตได้จากหลาย ๆ คนที่อยู่ในที่หนาวเย็นโดยส่วนใหญ่ก็ยังสุขภาพดีได้ แต่เชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคนั้นแท้จริงอยู่ภายในบ้าน และในช่วงที่อากาศหนาวเย็นเราก็มักจะอยู่แต่ในบ้าน ไม่ค่อยออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการไม่สบายได้ จริง ๆ แล้วมีผลการวิจัยว่าการได้รับอากาศหนาวเย็นบ้างยิ่งดีต่อสุขภาพ เพราะจะช่วยเพิ่มอัตราการเร่งของหัวใจ ทำให้ร่างกายอบอุ่น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายได้ทำงานนั่นเอง 2.น้ำตาลทำให้เด็กอาละวาดต้องบอกเลยว่ามีคนอยู่ไม่น้อยเลยที่เชื่อในเรื่องนี้ เพราะพวกเขาเชื่อกันว่าถ้าให้เด็ก ๆ กินของหวานเมื่อไหร่ เขาจะกระตือรือร้นจนเข้าขั้นอาละวาดไม่หยุดเลยทีเดียว ความเชื่อนี้ไม่เป็นความจริง แม้ว่าน้ำตาลทำให้เด็กตื่นตัวก็จริง แต่ก็ทำให้เด็กมีความสงบลงมากกว่าอารมณ์รุนแรง มีการวิเคราะห์ว่าความเชื่อดังกล่าวน่าจะมาการที่พ่อแม่เห็นเด็ก ๆ มารวมตัวกัน กินขนมและของหวาน และเล่นกันแบบควบคุมไม่อยู่ ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ได้มาจากผลของน้ำตาลโดยตรง แต่เป็นผลมาจากความกระตือรือร้นของเด็ก ๆ เองที่ได้กินขนมและได้สนุกกับเพื่อนๆมากกว่า เป็นต้น ทางกระผมจึงมีความเป็นห่วงด้านสุขภาพของชาวบ้าน อยากให้ทางชาวบ้านป้องกันและออกกำลังกายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ และติดตามข่าวสารของโรคโควิด2019

ลิงค์วิดีโอการปฎิบัติงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู