1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 รณรงค์เรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 ในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 รณรงค์เรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 ในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

               ข้าพเจ้า นายลิยสิทธิ์ ระวังดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                          จากสถานการณ์ปัจจุบันที่โรคโควิด-19 ระบาดอีกรอบ ทำให้เกิดความวิตกกังวลแก่ชุมชนวังเหนือ ในการป้องการโรคโควิด -19 ดังนั้น ทางทีมงานตำบลวังเหนือพร้อมอาจารย์ประจำตำบล จึงได้ทำการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยหลักปฏิบัติ 3 ล คือ ล้าง เลี่ยง ลด
                                       ล้าง คือ การล้างมือ ได้แก่
                                                     ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
                                                      ล้างมือหลังเข้าห้องน้ำ สัมผัสสิ่งสกปรก ลูกบิดประตู
                                                      ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
                                    เลี่ยง คือ เลี่ยงการติดโรค ได้แก่
                                                     เลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยที่มีอาการหวัด
                                                     เลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด และพื้นที่ระบาดโดยไม่จำเป็น (ถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ)
                                 ลด คือ ลดการแพร่กระจายเชื้อ ได้แก่
                                                ลดระยะเวลาการอยู่ในที่ชุมชน
                                                ลดกิจกรรมที่ทำร่วมกันของคนหมู่มาก
                                                ลดการแพร่กระจายเชื้อ เมื่อเจ็บป่วยให้หยุดเรียน หรือหยุดงาน
How to คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติตัว 14 วัน
– หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
– หยุดเรียน/ทำงาน กิจกรรมต่างๆ
– ปิดปาก/จมูก ด้วยทิชชู่ทุกครั้งที่ ไอ จาม
– ห้ามทานอาหารร่วมภาชนะกับผู้อื่นและแยกของใช้ส่วนตัว
– สวมหน้ากากอนามัยอยู่ห่างจากคนอื่น 1-2 เมตร
– แยกห้องนอน
– ทำความสะอาดที่พัก
– ล้างมือบ่อย ๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
– ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู