ข้าพเจ้า นางสาวมาริสา นาคหาญ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ประโยชน์ในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน และในทีมงานทุกคนและอสม.ในตำบลได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดสถานที่บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่สำคัญในตำบล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสถานที่ที่ได้ทำความสะอาด ได้แก่ บริเวณภายในวัด โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ในตำบลวังเหนือนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมระหว่างวัน คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการป้องกันสู่ภัยโควิด-19 แก่ชาวบ้านในชุมชนรวมถึงผู้นำในชุมชน พร้อมกันนี้ทางทีมงานมีกิจกรรมการแจกอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ โดยมอบให้กับตัวแทนชุมชนคือ ผู้นำชุมชน และนายกตำบลวังเหนือ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู