1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 เรื่อง ผลกระทบจากการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส โรคลัมปี สกิน ในวัว ชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 เรื่อง ผลกระทบจากการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส โรคลัมปี สกิน ในวัว ชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

นางประทุมทอง บุตรเงิน ประเภทประชาชน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เข้าจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ NS03 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

นางประทุมทอง บุตรเงิน สำรวจเก็บข้อมูลผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โรคลัมปี สกิน หรือชาวบ้านบางคนเรียกว่าโรคฝีดาษวัว ซึ่งพบว่ามีวัวของเกษตรกรเจ็บป่วย ล้มตาย ด้วยโรคลัมปี สกิน กระจายอยู่ในพื้นที่บางส่วน ของชุมชนตำบลวังเหนือ โรคนี้นอกจากจะส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของประชาชน และยังสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ส่งผลกระทบต่อ พ่อค้า แม่ค้า ที่เปิดร้านขายเนื้อวัว และร้านขายอาหาร ลาบ ก้อย เมนูอีสานที่ทำจากเนื้อวัวอีกด้วย เนื่องจากประชาชนไม่กล้าบริโภคเนื้อกลัวติดเชื้อไวรัสจากเนื้อโค กระบือ ทำให้รายได้จากการซื้อ-ขายเนื้อขาดหายไป
สิ่งที่ได้เรียนรู้ ถึงผลกระทบจากเชื้อไวรัสโรคลัมปี สกิน ในวัวครั้งนี้ว่า เชื้อโรคลัมปี สกิน เป็นโรคอุบัติใหม่ที่แพร่ระบาดทั่วทุกจังหวัด ซึ่งสร้างความเสียหาย ความวิตกกังวนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง ตลอดจน พ่อค้า แม่ค้า เนื้อ เป็นอย่างมาก

เบื้องต้นในส่วนการป้องกันและควบคุมแมลงพาหะนำโรค ใช้สารเคมีกำจัดแมลง ฉีดพ่นตามคอกวัว รักษาสัตว์ป่วยตามอาการ เพื่อลดการสูญเสียแก่สัตว์ คอยรับฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อโรคลัมปี สกินจะได้หมดไปจากชุมชนตำบลวังเหนือ

อื่นๆ

เมนู