ข้าพเจ้านางพยง ชะดารัมย์ ผู้จ้างงานประเภทประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จากการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลโนนขวางที่ผ่านมาจนถึงเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนตัวข้าพเจ้าเองนี้มีตำเเหน่งหน้าที่ในชุมชนเป็น อสม ซึ่งมีหน้าที่ในการเข้าเวรร่วมกับบุคลากรของทางภาครัฐ เเละผู้นำชุมชนในการเฝ้าระวัง เเละตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้าออกพื้นที่  รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ถูกจัดขึ้นในพื้นที่ เช่น การทำความสะอาดหมู่บ้าน การจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา การประสานงานระหว่างชุมชนเเละ รพ.สต. สถานที่ที่ใช้กักตัวกลุ่มเสี่ยงเเละผู้ที่ติดเชื้อ ด้วยหน้าที่เหล่านี้ทำให้การพบปะกับสมาชิกในกลุ่มของข้าพเจ้าเป็นไปด้วยความยากลำบาก เเต่เพื่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการรายงานความเป็นไปของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น รวมถึงการเเลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เพื่อหาช่องทางให้สมาชิกในกลุ่มมีช่องว่างในการขอลงพื้นที่เป็นระยะๆ และเพื่อรักษาผลประโยชน์เเก่ชุมชนของข้าพเจ้าเอง

อื่นๆ

เมนู