ข้าพเจ้านางพยง ชะดารัมย์  ประเภทประชาชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 นี้ทำให้ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม การลงพื้นที่ในชุมชนเป็นไปด้วยความลำบาก เราต้องระวังตนเองและคนในชุมชน ทั้งนี้ทางชุมชนเองได้มีการเฝ้าระวังสถานกาณ์ดังกล่าวโดยมีการ งดเว้นการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมต่างๆในชุมชน เว้นระยะห่างของแต่ละครอบครัว งดเว้นการรับประทานอาหารรวมกัน รวมถึงยังมีการจัดจุดคัดกรองประจำหมู่บ้านในแต่ละหมู่ โดยมีทีมงานผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสุขภาพประจำหมู่บ้านช่วยคัดกรอง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และคนที่เดินทางมาจากที่อื่นๆ ต้องกัก 14 วัน ทั้งนี้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทางชุมชนยังตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดจนถึงปัจจุบัน

อื่นๆ

เมนู