ข้าพเจ้านางสาวยุภา  หล้ามี ประเภทประชาชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จะระบาดหนักเพียงใดแต่การใช้ชีวิตก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปในเดือนสิงหาคมนี้ข้าพเจ้าจะของเล่าถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ และกิจกรรมที่ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานได้ปฎิบัติงานร่วมกับชุมชนดังนี้

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

 

วันเข้าพรรษาถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่คนในชุมชนออกมาทำบุญตักบาตรกันทุกครัวเรือน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทุกคนที่ไปทำบุญจึงต้องสวมผ้าปิดจมูกกันตลอดในระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนา

กิจกรรมพัฒนาชุมชนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ในชุมชนเองหากใกล้จะถึงวันสำคัญต่างๆจะมีการประชาสัมพันธ์จากทางผู้นำชุมชนให้มาทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนคือการทำความสะอาดชุมชน โดยมีตัวแทนของครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คนหรือมากกว่านั้นมาทำกิจกรรมร่วมกัน

กิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน

โดยคณะพยาบาลศาสตร์ และทีมผู้ปฎิบติงานได้มอบของช่วยเหลือผู้กักตัวเพื่อสังเกตุอาการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ซึ่งปัจจุบันได้มีการตั้งศูนย์กักตัวเนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด19 เดินทางกลับมายังภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง

การประชุมกลุ่มผู้ปฎิบัติงาน

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ทางคณะอาจารย์ผู้ดูแลได้มีความเป็นห่วงและได้สอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฎิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานและการลงพื้นที่ซึ่งแต่ละฝ่ายได้มีการนัดประชุม สอบถาม แก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ

อื่นๆ

เมนู